Skandinavias største private skolekjede, John Bauer-gymnaset, klaget da de fikk flere hundre færre elevplassen en de søkte om. Nå kan de ta opp akkurat så mange elever som de ville ha. Skolekjeden Akademiet får nesten fullt medhold hos utdanningsminister Kristin Clemet.

Det skjer bare noen få uker før regjeringen takker for seg.

— Bør være glad

— Egentlig burde den kommende statsråden være takknemlig for at vi har gjort denne jobben, sier utdanningsminister Kristin Clemet til Bergens Tidende.

Hun sier hun grundig har sjekket det juridiske grunnlaget for avgjørelsene. Clemet vil ikke si om Utdanningsdirektoratet, som før sommeren ga skolene lagt færre plasser, har vært for strenge.

— Det vil jeg ikke si noe om, men jeg mener det ikke er dokumentert vesentlige negative konsekvenser for de offentlige skolene som følge av de nye friskoleplassene, sier Clemet.

Håper på Bergen

  • Vi er glade for dette, men overhodet ikke overrasket, sier daglig leder Rune Eikeland i John Bauer Norge.

I Bergen søkte John Bauer-kjeden om 525 plasser, men fikk 120. På tre av linjene fikk skolen ha mindre enn ti elever.

— Håpløst, friskoleloven er død hvis dette blir stående, sa Eikeland til BT den gang.

Nå er han spent på avgjørelsen for Bergen, som trolig kommer en gang de nærmeste ukene. Clemet kan ikke love svar før regjeringsskiftet.

— Vi mener vår søknad ikke er til vesentlig ulempe for de offentlige skolene og tror vi vil få flere plasser også her, sier Eikeland.

I Bærum søkte John Bauer-kjeden om 525 plasser og fikk godkjent 250 av Utdanningsdirektoratet. I Follo var også søknaden på 525 plasser, men der skulle de ha bare 180 elever, mente Utdanningsdirektoratet.

Ikke gode nok klager

Kristin Clemet og Utdanningsdepartementet kritiserer fylkeskommunene for ikke å ha argumentert skikkelig for seg når de har sagt nei til de private.

I friskoleloven heter det at videregående skoler har rett til godkjenning hvis de oppfyller minstekravene i loven. Det er ett unntak: De private skolene må ikke innebære vesentlige negative konsekvenser for fylkeskommunen, som er ansvarlig for de offentlige skolene.

Fylkeskommunene får også uttale seg i forbindelse med ankesakene.