Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har utført for Kunnskapsdepartementet.

Leder i Private Barnehagers Landsforbund Arild Olsen sier til Vårt Land at resultatet kan forklares med at det er et større engasjement i de private barnehagene fordi veien er kortere fra eier til foreldrene.

Påstanden avvises av fagansvarlig for barnehager i KS Lars Møllerud som sier at bildet hadde vært mye jevnere dersom flere foreldre hadde blitt spurt.

Sammenlignet med kommunale barnehager viser undersøkelsen at foreldre til barn i private barnehager er mest fornøyd med fleksibilitet i åpningstider, kvalitet på maten, inneklima og bygningsstandarden. I tillegg er de fornøyde med at de har mulighet for innflytelse og bruken av vikarer. Kun på spørsmål om den geografiske avstanden, kommer den offentlige barnehagen bedre ut.

Hvorfor scorer private barnehager best? Si din mening i feltet under!