Anbudskonkurransen starter først etter at det avklart hvem som skal drive Gjøvikbanen.

I Norsk lysingsblad står det følgende:

Om offentlige innkjøp i forslaget til statsbudsjett for 2005:

Samferdselsdepartementet er i gang med planleggingen av konkurranseutsetting av persontogtrafikken på Sørlandsbanen og Bergensbanen, men kunngjøring av anbudskonkurransen skal ikke skje før etter at det er laget avtale med den som skal drifte Gjøvikbanen.

I tidlegare fremlegg til statsbudsjett er offentlege innkjøp lyfta frem som eit verktøy til betre miljø, som ein treningsbane for å gjere norsk næringsliv meir tevleføre osb. I fremlegget til statsbudsjett for 2005 er offentlege innkjøp eit verktøy for å få til ein meir kraftfull tevlingspolitikk, meir effektiv ressursutnytting, auka verdiskaping og redusert byråkrati.

I 2005 og 2006 blir Norges to første veiutbygginger etter den såkalte OPS-modellen (offentlig-privat samarbeid) klare for trafikk, samtidig med at det skal gjøres kontrakt for den tredje. De historiske veiene er tre Europavei-strekninger.

KAN BLI PRIVATISERT: Samferdselsdepartementet er i gang med planlegging av privat drift av Bergensbanen og Sørlandsbanen.
ARKIV: HELGE SUNDE