Årsaken er de store nedbørsmengdene og tilsvarende stort tilsig til vannmagasinene, ifølge Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE). I tillegg har lavere kraftpriser i Europa virket inn.

I Sør-Norge falt strømprisen på kraftbørsen NordPool marginalt fra 33,8 øre per kilowattime til 33,0 øre fra uke 43 til uke 44. I Midt- og Nord-Norge var strømprisen noe lavere, henholdsvis 31,9 og 31,7 øre i gjennomsnitt per kilowattime.