En av dem var Line Boge i Sundts vei på Nesttun.

— Politikerne har lovet makspriser fra neste år. Men foreløpig gir det ingen glede for oss som har flere barn i barnehage , sier hun.

Boge har i år betalt kr. 4304 kroner for barnehageplassene i Skjold barnehage til tvillingene Syne og Garder på 4 ½ år.

Regningen for neste måned er steget til hele kr.5812 kroner.

-Det synes jeg var ganske drøyt, sier tobarnsmoren.

Inntil nå har den ene av tvillingene fått 25 prosent søskenreduksjon. Fra nyttår er moderasjonen blitt redusert til 8,3 prosent.

— Over jul blir vi nødt til skjære ned på andre ting for å få budsjettet til å gå i hop, sier Boge som undrer seg over om toppolitikerne med Monica Mæland og Herman Friele i spissen vet hva en slik prisstigning betyr for hverdagsøkonomien til en småbarnsfamilie.

— Jeg synes det er grenser for hvor store byrder småbarnsfamiliene må bære for at kommunekassen skal få dekket underskuddet sitt, sier Line Boge.

Likt for alle

-Jeg vet at prisjusteringene på barnehageprisene har slått uheldig ut for enkelte familier. Spesielt gjelder dette for den knappe tredelen av barna som går i de kommunal barnehagene, sier oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V)(bildet) til BT.

-Spesielt gjelder dette for foreldre som har barn i kommunale barnehager. Tidligere har søskenmoderasjonen vært større i disse barnehagene enn i de private. Fra nyttår vil det være samme moderasjonssats i alle barnehagene, sier han.

Men byråden forsøker å trøste uheldige foreldre med at det går mot bedre tider for barnehageprisene:

— Fra 1 mai vil det bli innført maksprisen i barnehagene på 2780 kroner pr. plass som en følge av barnehageforliket i Stortinget. Men for de fire første månedene har vi i Bergen måttet øke prisene. Det er fordi vi alle må ta et tak for å få minsket underskuddet i bykassen, forklarer han.