ATLE ANDERSSONatle.andersson@bt.no Samtidig spår Forbrukerrådet en het valgkamp for Arbeiderpartiet dersom de ikke leverer varen — ti prosent billigere mat. Særlig landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen risikerer å måtte spise i seg bombastiske uttalelser om lavere priser for forbrukeren.- Regjeringen har skaffet seg en formidabel fallhøyde, fastslår kontorsjef Terje Kili Forbrukerrådet overfor BT.Og ifølge Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) bør ikke statsminister Jens Stoltenberg og Ap innkassere prisgevinsten på forskudd. Optimistisk - Vi frykter et jordbruksoppgjør som vil tvinge oss til å øke prisene på en hel del varer, sier informasjonssjef i HSH, Jarle Hammerstad til BT. Næringens talsmann tror det er vel optimistisk å forvente at matvareprisene vil bli kuttet med ti prosent, slik regjeringen forutsetter.- Da Sverige halverte matmomsen i 1995 sank matvareprisene med syv prosent, noe som ikke tilsvarte momsreduksjonen. Det skjedde til og med i en situasjon med synkende råvarepriser. Situasjonen er den motsatte hos oss. Hvis Norsk Kjøtt gjør alvor å øke kjøttprisen, vil det måtte få utslag i pris til forbruker, sier Hammerstad. Skumme fløten? Landbruksministeren uttalte nylig til BT at dagligvarebransjen skal flombelyses og prissyndere plasseres i gapestokken når momsreformen innføres.- Mange frykter de store kjedene vil prøve å skumme fløten av reformen?- Det vil ikke skje. Næringen kommer ikke til å utnytte situasjonen og skru opp prisene. Vi skal gjøre vår del av jobben. Handels- og servicenæringen er like opptatt av å senke prisene som regjeringen er, blant annet for å redusere svenskehandelen, sier Jarle Hammerstad. Prestisje Kontorsjef i Forbrukerrådet, Terje Kili velger foreløpig å tro at regjeringen vil oppnå målet om ti prosent billigere matvarer. - Regjeringen har lagt så mye prestisje i reformen at det nok skal mye til før opplegget sprekker. Det er også satt ned egen gruppe som skal følge situasjonen på matvaremarkedet nøye. Her er også Forbrukerrådet representert, opplyser Kili. Ber folk være vaktbikkjer Han peker dessuten på at mediene kommer til å overvåke utviklingen på dagligvaremarkedet nøye, noe som vil virke preventivt i forhold til matvarekjedenes eventuelle forsøk på å høste økonomisk utbytte av momsletten.- Det aller viktigste er likevel at folk er bevisste og selv følger prisutviklingen med argusøyne og rapporterer om prishopp, sier Terje Kili.Da finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i går la frem forslag til revidert nasjonalbudsjett, hadde han med seg i kofferten en utregning som viser momsreformens forventede effekt for folk flest.Tre hundrelapper i årlig gevinst for en enslig, middelaldrende kvinne eller mann. 1100 mer å rutte med for foreldre med to barn i husholdningen. Det er hva finansministeren karakteriserte som en "betydelig avgiftslettelse for folk flest".