ARNFINN MAUREN

Normalt tas det høyde for en prisstigning på 10 prosent når nye veiprosjekter vedtas, men det siste halvåret har tilbudene fra entreprenørene vært langt høyere enn den veimyndighetene har kalkulert med.

Prisene på ordinær veibygging har ifølge Vegdirektoratet økt med 10-15 prosent i år, men det er først og fremst tunnel— og brobygging som er blitt dyrere. Prisene på tunneler har økt med 25-30 prosent, mens brotilbud har ligget opptil 70 prosent høyere enn fjorårets priser. Samferdselsdepartementet reagerer nå på prisnivået.

— Enkelte tilbud har vært skammelig høye, mener statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp) i Samferdselsdepartementet.

Blir dyrere

I et brev til Vegdirektoratet og Jernbaneverket ber nå departementet disse etatene forsikre seg om at det er god kostnadsstyring på prosjektene. Der det ikke er mulig å holde seg innenfor kostnadsoverslagene, skisserer departementet tre løsninger: Innsparingstiltak, stopp i igangsatte anlegg eller utsettelse av planlagte arbeid.

— Vi har fått rapporter om at flere prosjekter er satt på vent på grunn av store overskridelser. Derfor har vi bedt om en oversikt over disse, samt hvilke tiltak etatene setter i verk for å holde kostnadene nede, sier Steinulf Tungesvik.

Prosjekter som er på vei tilbake til Stortinget, er blant andre ny Kråkerøy-forbindelse i Østfold og ny bro over Nidelven i Trondheim.

Det knyttes også spenning til hva den endelige prislappen blir for Hardangerbrua. Stortinget har sagt ja til 1,8 milliarder kroner, men i mars skrev Aftenposten at den kom til å bli minst 300 millioner kroner dyrere. Nå tyder prisveksten på at sprekken blir enda større.

Vil trekke til seg utlendinger

Prisene på betong og stål gått betydelig opp det siste året, med henholdsvis 25 prosent og 40 prosent. Kontraktsstørrelsene bidrar også etter entreprenørenes mening til at det er svært få aktører her i landet som er i stand til å gjøre jobbene.

— Veivesenet bør derfor dele opp kontraktene. Da vil konkurransen om å få oppdragene bli større, sier administrerende direktør Trond Johannesen i Maskinentreprenørenes Forbund.

Denne muligheten vurderes nå av veimyndighetene. I tillegg gjøres det fremstøt for å trekke til seg utenlandske aktører, i håp om å skape større konkurranse om jobbene og dermed dempe prisveksten.

Aftenposten/Bergens Tidende