Oppdretterne kan eksportere uten å være hemmet av en minstepris som siden 2001 ha ligget høyere enn lakseprisen i verdensmarkedet. For norske oppdrettere har dette betydd tapte markedsandeler i deres viktigste marked, EU.

— Markedet er nervøst. Alle lurer på hvor hen vi vil gå. Den første reaksjonen er en nedgang, sier administrerende direktør Øyvind Fossøy hos Hallvard Lerøy, et datterselskap i Lerøy Seafood Group – Norges største lakseeksportør.

Ifølge Fossøy falt prisen på den mest vanlige laksen - fra tre til seks kilo - i går med en krone i forhold til fredag. Oppdretterne får nå 18-19 kroner per kilo, alt etter vektklasse. Hos de tradisjonelle eksportørene er det ventet at de vil gjenvinne sin posisjon i markedet etter at problemene med minsteprisen har ført til at mer av laksen er blitt solgt gjennom nye selskaper, opprettet for å utnytte muligheten til å omgå minsteprisavtalen.

Ferske tall fra analyseselskapet Kontali Analyse viser at det er en sterk vekst i mengden av laks i sjøen. I forhold til samme tid i fjor er laksemengden hos kriserammede norske oppdrettere økt med ni prosent. I fjor var utviklingen motsatt, om høsten var det blitt klart mindre mengde laks i sjøen enn på samme tid året i forveien. Det bidro til forventninger om en etterlengtet prisoppgang utover vinteren i år.

Den prisoppgangen er ikke kommet, trolig delvis som en følge av økt produksjon. Nå spår Kontali Analyse at nedgang i produksjonen først fra andre halvår 2004.

På kort sikt - to til fire uker - spår Øyvind Fossøy at bortfallet av minsteprisavtalen skal fjerne det fordyrende mellomleddet de nye selskapene i markedet har vært. Det kan gjøre laksen ute i butikkene billigere og stimulere veksten i etterspørselen ytterligere et hakk.