I kroner representerer prisfallet mellom 55 og 60 kroner. På noen få eksklusive sterkvin-merker blir prisfallet langt større.

Prisnedgangen er et resultat av endringer i avgiftssystemet som ble vedtatt i statsbudsjettet. Regjeringen Bondevik sørger for at alkohol med en styrke på mellom 15 og 22 prosent blir langt billigere. Dette får også virkning for likører med lavt alkoholinnhold.

Samtidig blir både vin, brennevin og en del ølsorter litt dyrere fra 1. januar 2000.

NTB