I dag hedres blant andre UiB med «utdanningskvalitetsprisen» for studentenes høye tempo.

Studentene skal fort gjennom studiene og klargjøres for arbeidslivet. Det var et av hovedmålene for den kvalitetsreformen for høyere utdanning. Hvis høyt tempo er et suksesskriterium, har få lykkes bedre enn realfagsfakultetene ved universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.

Så fornøyd er man i regjeringskvartalet at de har bestemt seg for at utdanningskvalitetsprisen 2007 skal gå til samarbeidsprosjektet «Tidsfrist på mastergrad».

Initiativ fra Bergen

– Det har lenge vært et problem at studenter bruker for lang tid på å fullføre master­studiene sine sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en kommentar.

– Årets prisvinnere har laget strukturer og systemer som langt på vei har klart å løse disse problemene. De er dermed verdige vinnere av utdanningskvalitetsprisen 2007,

Prisen på 500.000 kroner tildeles det nasjonale fakultetsmøte for realfag, representert ved Universitetet i Bergen. At UiB høster ære for samarbeidsprosjektet, skyldes at initiativet kom fra Bergen.

Gode resultater

Prosjektet startet opp i 2003. Som navnet sier, innebærer prosjektet at de ble innført en tidsbegrensning på masterutdanningen i realfag.

Fire år etter er resultatene tydelige:

  • Etter at tidsfristene ble innført, har gjennomføringsprosenten økt betraktelig. n Åtte av ti studenter i realfag fullfører masterstudiene på normert tid.
  • Bortimot 100 prosent av studentene som tas opp til masterprogrammene, fullfører.I tillegg til å etablere et tydelig rammeverk og en stram tidsplan for gjennomføringen av mastergradsstu­diet, har institusjonene satset på ulike andre tiltak som skal sikre at studentene følges tettere opp både faglig og administrativt.

– Gir forutsigbarhet

I juryens begrunnelse heter det at «Rammen rundt tidsfristene gir studentene forutsigbarhet i at det er mulig å fullføre studiene innen normert tid, og de kan dermed komme raskere ut i arbeid. Dette har også en god samfunnsøkonomisk betydning». Ifølge den samme juryen er studentene også fornøyd med prosjektet.

Solum, Stian Lysberg