— Europa har et reservoar av unge forskere å øse av. Vi trenger deres entusiasme og må mobilisere bredt for å styrke vitenskapen i fremtiden, sier generaldirektør i Europakommisjonen, dr. Achilleas Mitsos, til Bergens Tidende.

I sin tale ved prisoverrekkelsene betonte han at verden skjelver etter hendelsene i USA denne måneden. Internasjonalt vennskap er motvekt mot de onde krefter.

Tre førstepriser

De tre førsteprisene gikk til Thamas Aumeyr og Thomas Morocutti, begge 19 år fra Østerrike, for et prosjekt om behandling av hudsykdommer med ultrafiolett stråling. Abel Sebastian (19) fra Tyskland fikk førsteprisen for måling av skyer fra satellittbilder. Den tredje førsteprisen, alle på nær 40.000 kroner, gikk til James Lee Mitchell (18) fra England for et prosjekt om soppinfeksjon og soppens motstandskraft mot behandling.

Juryens leder, professor Pauline Slosse, peker på at det er svært høy standard over prosjektene som konkurrerer i år. Hun sier at juryen har hatt en vanskelig oppgave, og innrømmer at hun er litt imponert over de unge vinnerne som alle er i alderen 16 til 20 år.

Honnør til Bergen

— Norge er blant de rikeste land i verden, men blant dem som bevilger minst til forskning. Dette må vi endre, sier professor Liv Lunde ved Institutt for energiteknikk. Den europeiske konkurransen for unge forskere er det første EU-arrangementet som er lagt til Bergen. Byen har fungert svært godt. - Deltakerne og vi i juryen er kommet hverandre nærmere fordi sentrum er så lite, sier Pauline Slosse.