Før besøket var det budsjettert med politiutgifter på 80 millioner kroner, og Justisdepartementet hadde gitt klarsignal for inntil 42 ekstra millioner i overskridelser. Sluttsummen er derfor noe lavere enn budsjettert og under to tredeler av det absolutte maksbeløpet.

– Det var en streng økonomistyring gjennom hele oppdraget og sluttregningen gjenspeiler det, sier Johan Fredriksen til Nettavisen. Fredriksen hadde ansvaret for gjennomføringen av operasjonen

Oslo politidistrikt har brukt cirka 63 millioner kroner, mens resten gikk til øvrige enheter. 500 av de 2.500 politifolkene som deltok, var hentet inn utenfra.

Totalt var 19 politidistrikt involvert, i tillegg til Politiets sikkerhetstjeneste, Økokrim og Utrykningspolitiet. Bombehunder var også leid inn fra Danmark og Sverige.

I tillegg til politioperasjonen, fikk Forsvaret 12 millioner kroner for å beskytte luftrommet over Østlandet med blant annet sine rakettbatterier.