Styrene i de to selskapene vedtok 11. januar i år å anbefale fusjon mellom Prior og Gilde etter å ha arbeidet med saken siden desember 2004.

Årsmøtet i Gilde behandler saken senere tirsdag.

Konkurransetilsynet varslet mandag om at tilsynet vurderer å gripe inn mot den planlagte fusjonen.