Brevet med oppfordringen er sendt alle Priors ansatte og produsenter, skriver Hamar Arbeiderblad (HA). Det skal dreie seg om rundt 3.000 personer. Alle som skal på reise må si fra til ledelsen innen fire uker før avreise. Det gjelder alle, fra toppledelsen til bonden som står for hønseholdet.

– Dette gjør vi som et tiltak for å begrense muligheten for smitte av våre produkter, sier John Nordal, direktør ved Trygg Mat i Prior, til HA.

Nordal påpeker at det ikke er snakk om noe direkte reiseforbud, men signalene fra Prior-ledelsen tolkes klart. Daglig leder for Prior Elverum, Bernt Snapa, sier det skal sterke argumenter til før bedriften vil stille seg bak ansattes reiser til områder rammet av fugleinfluensa.

– Hvis det dreier seg om dødsfall i familie og lignende, vil de få dispensasjon. Slik sett går det an å si at det er innført et reiseforbud i anførselstegn, sier Snapa til HA.