Siden forrige gang det ble slått alarm, har ventilasjonsanleggene hos norske fjørfeanlegg blitt oppgradert for å sikre at ingen villfugl og annet kommer inn til fjørfebesetningene.

– Hønsehusene er lukket med mekanisk ventilasjon, med piper som blåser ut luften. Det skal mye til at fugler ramler ned, og det er gjort en jobb for å sørge for at slikt som fugleavføring blir stanset, forklarer Bjørn-Ole Juul-Hansen i Fjørfebransjens landsforening til NTB.

Foreningen har ti medlemsbedrifter, som får råvarer fra rundt 300 produsenter.

Ikke helt sikkert

Likevel er det umulig å sikre seg helt, innrømmer direktør for Trygg mat i Prior, John Nordal. Noen fugler holdes nemlig utendørs, og her er det bare snakk om krav om netting over og på sidene.

– Siden det bare er krav om netting kan smitte skje. Personlig er mener jeg fuglene helst burde være innendørs. Spesielt når det gjelder hobbyfjørfe som ofte er utendørs, er det ønskelig at det skal være helt tett, sier Nordal til NTB.

Både John Nordal og Bjørn-Ole Juul-Hansen understreker imidlertid at alle deres produsenter er godt drillet for en smittesituasjon.

– Hele øvelsen for hvordan man sikrer hønsehus er gjort. Skulle en fugl bli infisert, vet vi hva vi skal gjøre for å beskytte oss best mulig, sier Juul-Hansen.

Må holdes inne

Prior kommer nå til å gå ut med klar melding til leverandørene om å holde dyra inne.

– Det viktige nå er at en smitte som eventuelt oppdages ute, ikke kommer inn. De aller fleste dyra holdes imidlertid inne allerede. På grunn av klimaet gjelder det også de økologiske produsentene, sier Nordal.