Også kirke— og utdanningsminister Trond Giske vil være til stede, og NRK overfører jubileumsseremonien i fjernsynet.

I 1951 ble det arrangert borgerlig konfirmasjon i Oslo for første gang. Da deltok 34 ungdommer i arrangementet i Universitetets aula, blant dem var unge Gro Harlem. I år velger 8.700 konfirmanter, rundt 16 prosent av årskullet, et borgerlig alternativ.

På 50-tallet var borgerlig konfirmasjon lite populært i kirkelige kretser, og arrangementet ble spådd en rask død. Men seremonien ble bare mer og mer populær blant de unge, og etter hvert ble Oslo Rådhus tatt i bruk som lokale for festen som markerte overgangen fra barn til boksen. Nå arrangeres det borgerlig konfirmasjon over nesten hele landet.

Konfirmant-boom Human-Etisk Forbund, som arrangerer kursene, opplever den reneste boomen av borgerlige konfirmanter i år. Økningen har vært på 22 prosent fra i fjor, opplyser forbundet. De mener at årsaken til den sterke økningen er at de har fått slippe til på mange skoler for å presentere sitt tilbud på linje med Den norske kirke.

Akershus har den største andelen borgerlige konfirmanter. Her velger 24,7 prosent av ungdomskullet borgerlig konfirmasjon. Deretter følger Vestfold med en andel på 23 prosent og Oslo og Sør-Trøndelag med 21 prosent. Lavest ligger Sogn og Fjordane. Bare 6,9 prosent velger å konfirmere seg borgerlig i dette fylket.

Kurs og fest Borgerlig konfirmasjon består av et kurs og en avsluttende ungdomsfest, der slekt og venner kan være til stede.

Blant temaene på konfirmasjonskurset er livssyn/human-etikk, menneskerettigheter, verdensreligionene, ungdom og jus og ungdom og samliv.

Andre temaer som berøres er rasisme, toleranse, rusmidler, konfliktløsning og miljøvern. Ikke alle kurs har med alle temaer, men fundamentet er det samme: Etikk på menneskelig grunnlag, opplyser Human-Etisk Forbund.

Alle kan konfirmere seg borgerlig, også ungdom som er medlem av statskirken, andre kirkesamfunn eller religioner. Det kreves ikke medlemskap i Human-Etisk Forbund.

Antallet kurskvelder varierer fra 6 til 15, men de fleste kurs går over 7 — 10 kvelder med to timer hver kurskveld. Det er også utarbeidet et brevkurs.

NTB