De mellom 1.500 og 2.000 brevene prinsesse Ragnhild mottok fra sin far opp gjennom årene, ble brent kort etter at hun i et TV-intervju med Tande-P i fjor høst sa at brevene skulle brennes etter hennes død.Fungerende riksantikvar Leif Andresen beklager at hun har ødelagt brevene, men understreker at de var hennes private og at hun hadde rett til å gjøre hva hun ville med dem, skriver VG tirsdag.Så sent som mandag kveld uttrykte Andresen til NRK håp om at brevene kunne bevares ved at prinsesse Ragnhild leverte dem til Riksarkivet, mot en avtale om at de ikke skulle være tilgjengelige for offentligheten i en periode for opp til 100 år. Nye regler som åpner for slik behandling av privatarkiver, er nettopp innført.I intervjuet med Tande-P fortalte prinsesse Ragnhild at hun hadde brevvekslet med kong Olav hver eneste uke i 37 år, fra hun flyttet til Rio de Janeiro i 1953 til han døde i 1991. Hun sa at brevene befant seg i en bankboks i Brasil og at hun hadde gitt sine barn ordre om at de skulle brennes etter hennes død.Meldingen om at brevene allerede er brent, ble mottatt med bestyrtelse også av andre historikere, blant dem Knut Olav Åmås, som er styreleder i Norsk biografisk selskap. Han og forfatteren Ingar Sletten Kolloen ba i et innlegg i Aftenposten mandag prinsessen om å bevare brevene.— Prinsesse Ragnhild utviser uansvarlighet og kortsiktig sneversyn, sier Åmås til VG og mener at hun er inhabil og ikke den rette til å vurdere om brevene ville hatt historisk interesse.- Det er horribelt å påstå at brevene fra en konge ikke har historisk interesse. Ingen brevveksling er så tragisk uinteressant, sier han.I Aftenposten tirsdag understreker også Tor Boman-Larsen, som for tiden skriver på en biografi om kong Haakon 7., betydningen av brevene. Han har selv fått tilgang til kong Haakons private korrespondanse under arbeidet med biografien.- Det er tradisjon for å tilintetgjøre og fjerne materiale, historisk sett, i kongehuset. For historikere er alle ødelagte kilder trist eller tragisk, sier Boman-Larsen til Aftenposten.