Arrangementet markerer avslutningen på "Oslo Grønn Barneby". Prosjektet har involvert alle skoler og barnehager i Oslo, i regi av Blekkulfs Miljødetektiver.

Skal videre Gjennom prosjektet har barna fått muligheten til å si sin mening til byens politikere, blant annet om byen de er glad i og de kvaliteter de vil at den skal inneha.NTB

Stafettpinnen vil nå gå videre til andre norske byer. Samtidig vil Oslo kommune og miljødetektivene vil fortsette arbeidet for en grønnere og mer barnevennlig by.

MØTER BLEKKULF: Prinsesse Märtha Louise skal møte Blekkulf.