Det er gode penger å tjene på strømeksport i stor stil til et norsk marked, med strømpriser på det dobbelte av normalen.

Det er Jyllandsposten som forteller denne historien, omtrent samtidig som vestlendingene får sine sjokkregninger på strøm for årets to første måneder.

Danmark er nå det landet i Nord-Europa som skuffer på mest kull i sin strømproduksjon. Og markedet for denne strømmen finnes; i Norge.

Det svarte kull er gull verdt i nabolandet i sør, når nordmenn må betale rekordhøye priser på strømmen. Ifølge Jyllandsposten akter nærings— og økonomiminister Bendt Bendtsen ikke å gripe inn, selv om de «primitive og gamle» kullfyrte enhetene settes i gang igjen samtidig med at den danske regjeringen legger frem sin plan for reduksjon av landets CO2-utslipp.