Samferdselsdepartementet har nå bestemt seg for hvilke trafikkforseelser som skal føre til prikkbelastning i førerkortet.

Fire typer overtredelser fører til prikkbelastning fra 1. januar 2004

. Det dreier seg om grove fartsovertredelser, kjøring mot rødt lys, ulovlige forbikjøringer og overtredelser av vikepliktregler.

Forskriftene til nyordningen ble formelt vedtatt i statsråd fredag.

Det har lenge vært klart at prikkbelastning skal innføres her i landet, men det nye nå er den nye forskriften som presiserer hvilke overtredelser som fører til prikkbelastning. Den gir også retningslinjer for administrasjon og håndheving av ordningen.

-Prikkbelastning vil føre til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på veiene, sa samferdselsminister Torild Skogsholm (V) da hun i dag presenterte ordningen.

Dette får du prikk for

Ordningen med prikkbelastning blir avgrenset til visse alvorlige overtredelser av veitrafikklovgivningen. Disse overtredelsene er ikke så alvorlige at de kvalifiserer til tap av førerett ved første gangs overtredelse.

Det er bare straffbare forhold som er avgjort ved rettskraftig dom, vedtatt forelegg eller vedtatt forenklet forelegg som vil gi prikkbelastning.

Følgende fire typer overtredelser vil fra 1. januar 2004 føre til prikkbelastning:

Fartsovertredelser:

— Overtredelse av fartsreglene når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere og fartsoverskridelsen er på mer enn 10 km/t

— Overtredelse av fartsreglene når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere og fartsoverskridelsen er på mer enn 15 km/t.

Rødt lys

— Kjøring i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende rødt lys

Forbikjøring

— Ulovlig forbikjøring

Brudd på vikeplikten

— Overtredelser av vikepliktsregler

En eller to prikker

Overtredelser skal i hovedsak registreres med to prikker.

Fartsoverskridelser skal registreres med én prikk dersom den ikke er over 15 km/t når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere, eller fartsoverskridelsen ikke er over 20 km/t når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere.