– I dag er manglende bilbeltebruk gebyrbelagt: Betal gebyret, så er du ferdig med det, uten risiko for beslag av førerkort! Slik kan vi ikke ha det, sier UP-sjef Odd Reidar Humlegård til NTB.

Ved årsskiftet hadde ordningen med prikkbelastning vart i tre år. Nå er den satt under lupen ved SINTEF i Trondheim. Ved årsskiftet skal arbeidet være sluttført, og oppdragsgiver Samferdselsdepartementet venter rapport fra forskerne på nyåret i 2008.

Avventer

Avdelingsdirektør John Arild Jenssen opplyser til NTB at Samferdselsdepartementet siden ordningen ble innført i januar 2004, har fått innspill om endringer, men vil foreløpig ikke gå i detalj om hva forslagene går ut på.

– Det gjelder både forseelser som bør innlemmes, og andre forhold som bør ut eller justeres. Men jeg finner det ikke riktig å gå nærmere inn på konkrete forslag før vi har diskutert rapporten fra evalueringen, sier han.

Departementet har gitt SINTEF en tidsfrist til 31. desember.

50 liv spart

Men UP-sjefen er ganske klar: Det er behov for justeringer, og det vil komme innspill fra Utrykningspolitiet. Spesielt er UP opptatt av tre områder som i dag ikke omfattes av ordningen: Bilbelte, lavpromille, mobilbruk.

Blant annet mener han det er en klar sammenheng mellom trafikkdød og manglende respekt for bilbeltepåbudet: 50 liv kunne vært spart hvert år hvis alle brukte bilbelte!

Han finner det også absurd at lavpromille mellom 0,2 og 0,4 bare fører til bot og ikke også prikk med fare for tap av førerkort. Betal boten og ta en ny lavpromilletur – uten konsekvens for annet enn lommeboka!

– Det er et område som virkelig bør vurderes lagt inn i ordningen.

Men også håndholdt mobil krever sine ofre og bør prikkbelastes, mener UP.

UP-sjefen ser heller ikke bort fra at det bør vurderes om åtte prikker er riktig nivå, eventuelt om utløpstiden for prikkbelastning bør utvides fra tre år i dag til kanskje fire eller flere år.

Fartsbøller

I Politidirektoratet er den generelle oppfatning at prikkbelastningssystemet fungerer og har kommet for å bli. Men systemet kan nok forbedres:

– Jeg er overbevist om at dette har en effekt på den vanlige bilist, som skjerper sansene. Men om det også virker på verstingene er jeg mer i tvil om. Vi ser faktisk en viss oppgang for denne gruppen, ikke en nedgang, sier politiinspektør Jan Morten Guttormsen til NTB.

Men det har UP-sjefen en forklaring på:

– Vår siste strategiplan fokuserer mer på den lille versting-gruppen enn på «folk flest». Vi har rustet opp vår bil— og motorsykkelpark nettopp for å ta verstingene. Det forklarer økningen i beslaglagte førerkort for denne gruppen, som stort sett er hensynsløse fartsbøller, sier UP-sjef Odd Reidar Humlegård til NTB.

Men som ledd i strategiplanen har UP de to siste år satt inn støtet på steder og tider de på forhånd vet at ulykker skjer og overtredelser foregår.

Dette mener også Politidirektoratet å se positive resultater av.

PRIKK? Det kan bli aktuelt med prikkbelastning på førerkortet dersom du slurver med bruken av bilbelte.