Det var i fjor at Statkraft utfordret seks nordiske teknologi— og kunnskapsbedrifter. Oppdrag: Hvordan bygge en bunnfast offshore vindpark på inntil 1000MW allerede i 2012. Vindparken skal være plassert på seksti meters havdyp og ikke være synlig fra land.

I går kunngjorde Statkraft at bergensgrupperingen NorWind, OWEC Tower og Grieg Logistics skal gjennomføre mulighetsstudien. Disse selskapene er sentral i den bergenske klyngen av virksomheter som nå satser på vindkraft til havs, en energikilde statsråd Åslaug Haga har utropt til «Norges nye olje».

I medvind

– Studien skal bidra til å lukke gapet mellom dagens vindkraftteknologi for grunt vann og fremtidens teknologi for store havdyp, opplyser informasjonssjef Torbjørn Steen i Statkraft.

NorWind er eid av REC-gründer Alf Bjørseth og Grieg Gruppen i Bergen. Dette selskapet skal ha prosjektledelsen av Statkraft-prosjektet, mens teknologien skal utvikles av OWEC Tower og Grieg Logistics.

Administrerende direktør Per Bull Haugsøen i OWEC Tower er strålende fornøyd med seieren i konkurransen.

– Dette viser at det begynner å bli en stor bredde av selskaper som tror på vår teknologi, også her i landet, sier Haugsøen.

Fra før har energiselskapet Lyse i Rogaland fattet stor interesse for selskapets bunnfaste konstruksjoner i forbindelse med et stort offshore vindprosjekt sørvest for Lista.

Bygger verft

Selskapet er allerede involvert i prosjekter utenfor Skottland, og er for tiden i anbudsfasen for oppdrag i Tyskland og Storbritannia. Videre har de inngått samarbeidsavtaler med aktører i Korea og USA.

På toppen av dette er OWEC Tower medeier i et tysk selskap som skal bygge et verft for massefabrikasjon av fundamentene som Haugsøen & Co har utviklet på Fantoft.

Parallelt arbeider bergensselskapet Sway og StatoilHydro med sine flytende vindmøllekonsepter.

Haugsøen mener det er mulig å dekke store deler av sokkelen, utenfor Norskerenna, med bunnfaste vindmøllekonstruksjoner.

– Kan konkurrere

– Det vil ikke koste så mye ekstra å øke fra 40 meters havdyp som er vanlig i Tyskland og Storbritannia, til opptil 80 meter dybde, sier OWEC-sjefen.

Det foreligger planer om flere tusen vindturbiner offshore i sørlige deler av Nordsjøen og omkringliggende havområder.

Per Bull Haugsøen avviser at vindturbiner til havs blir et altfor kostbart og risikabelt energieventyr.

– Vindkraft på havet vil etter noen år med støtte bli konkurransedyktig med andre kilder, muligens med unntak av store vannkraftprosjekter. For egen del ser vi at kostnadene kan halveres i løpet av få år, sier han.

Selv om bergensgrupperingen vant Statkraft-oppdraget, ligger det ikke forpliktelser om kjøp av fremtidige leveranser eller teknologi i avtalen.

PÅ PÅLER: Understellet til de bunnfaste vindmølle-konstruksjonene er utviklet av bergensselskapet OWEC Tower. To prototyper er satt i drift utenfor Skottland der de forsyner en oljeplattform med elektrisitet.