Tregheter i kirken gjør at det kan ta flere år å gjøre ekteskapsritualet kjønnsnøytralt.

Studentprest Nils Jøran Riedl ved Handelshøyskolen BI sier til Dagsavisen at mange prester kommer til å trosse kirken, ved å begynne å vie homofile nå.

— Det vil nok bli en del sivil ulydighet. Jeg ønsker å begynne å vie homofile så fort en ny ekteskapslov er på plass, sier han.

Det er ikke nødvendig å vente til ritualet, de såkalte liturgiene, er på plass, mener han.

— Vi har vigselsrett i kraft av å være prester, derfor har vi juridisk rett til å vie homofile allerede før en liturgi er på plass, sier studentpresten, som selv lever i et registrert partnerskap og som lenge har engasjert seg for at homofile skal likestilles med heterofile i kirken.

Også andre prester Dagsavisen har snakket med sier de vil vie homofile før det er utarbeidet ny ekteskapsliturgi.