Homofilisaken kommer opp for fullt når Kirken møtes til sitt årlige «storting» – Kirkemøtet – i Øyer nord for Lillehammer denne uken. Frontene er harde foran møtet, og de siste ukene har debatten rast i de kristne dagsavisene Vårt Land og Dagen.

Over 100 prester har skrevet under på et opprop med krav om alternativt tilsyn for prester og menigheter som ikke har åndelig tillit til homoliberale biskoper. Flere representanter for de konservative kreftene i Kirken sier rett ut at dersom Kirkemøtet vedtar en ny praksis for ansettelse og vigsling av homofile i partnerskap, åpner det for en splittelse av Kirken.

– Kirker er allerede splittet

– Vi må se i øynene at Kirken allerede er splittet. Det handler bare om hvordan vi skal legge til rette for at splittelsen skal skje på en ryddig måte, sier sokneprest Dag Øivind Østereng, som er en av initiativtakerne til oppropet.

Han er svært kritisk til at Kirkemøtet denne uken kan komme til å vedta en ny praksis for ansettelse og vigsling av homofile i partnerskap.

– Hvis Kirken skal vedta endringer i praksis, må det være mye større enighet. Dette dreier seg om Kirkens lære, og den kan ikke endres med knappest mulig flertall, sier Østereng.

Flertall for homofile

Biskopen i Tunsberg, Laila Riksaasen Dahl, tilhører det knappe flertallet på seks av elleve biskoper som sier ja til at personer som lever i homofilt samliv skal kunne ha vigslede stillinger i Kirken. Hun regner med at noen vil gå ut av Kirken på grunn av striden, men mener det ikke kvalifiserer for å snakke om splittelse.

– Splittelse bør ha å gjøre med om Jesus sto opp fra de døde eller døde for våre synder, eller hva Kirken eller Gud er, altså mer fundamentale spørsmål, sier Riksaasen Dahl.

Hun mener homofilisaken er kommet ut av proporsjoner.

– Jeg kan ikke dirigere hva andre synes er et fundamentalt spørsmål, men jeg tenker at vi har et ansvar for å sette homofilisaken inn i de rette dimensjoner, fortsetter biskopen.

Laila Riksaasen Dahl tror ikke et alternativt tilsyn er veien å gå.

– Enten må man være i en kirke som faktisk har høyde under taket for to ulike syn, eller så kan man ikke det. Alternativt tilsyn er jo å lage en dobbelt struktur i hvert bispedømme med to som mener forskjellig. Det gjorde vi ikke da det var snakk om kvinneprester, sier Riksaasen Dahl.

Ingen fundamental strid

Kirkerådets leder, Nils-Tore Andersen, mener det er feil å si at det er Kirkemøtet som vil endre Kirkens lære gjennom et nytt vedtak om ansettelse og vigsling av homofile i partnerskap.

– Flertallsforslaget endrer ikke Kirkens lære. Det slår bare fast at det er to syn i Kirken, sier Andersen.

Bendiksby, Terje