Paret ble pågrepet forrige torsdag, etter at politiet dagen før hadde mottatt en bekymringsmelding fra barnevernet. Begge nekter straffskyld, skriver VG .

Sognepresten sier han stiller seg uforstående til siktelsen. Strafferammen for prestens siktelse er bøter eller fengsel i inntil ett år. Voldsbruken det er snakk om skal være begrenset og i nedre sjikt av det som dekkes av den aktuelle paragrafen i straffeloven.

Politiet sier de ikke mistenker andre forhold og at det derfor ikke er aktuelt å utvide siktelsen. Paret ble løslatt etter avhør samme dag.

I forbindelse med at presten og hans kone ble arrestert, ble mobiltelefoner og datautstyr beslaglagt både hjemme hos dem og på prestens arbeidsplass. En undersøkelse av datamaskinene har ikke gitt noen beviser i saken. Politiet har foreløpig ikke sett de aktuelle tekstmeldingene, men har fått innholdet referert av barna.

— Det var av en slik karakter at dette helt klart går under den aktuelle straffebestemmelsen, sier påtalelederen i det aktuelle politidistriktet.

De tre barna er plassert i beredskapshjem, og biskopen i Nord-Hålogaland er informert om saken.