Inge Mørland

Den 48 år gamle nettpresten har tidligere vært sjømannsprest i Montreal og Rotterdam. Nå administrerer han en nettkirke for alle norsktalende i Norge og i utlandet.

— Slik sjøfolk lærte oss å være sjømannskirke, håper vi å få nettsurferne med på å utvikle Nettkirken, sier Daasvand.

En ny amerikansk undersøkelse viser at stadig flere voksne og tenåringer bruker Internett til religiøse eller åndelige opplevelser.

Ikke konkurranse

  • Er du redd for at Internett skal konkurrere med eller erstatte det personlig møte?

— Nei, Internett kan ikke erstatte det fysiske fellesskap i menigheten og gudstjenesten, mener nettpresten.

— Så lenge man er klar over dette, tror jeg Nettkirken er en fantastisk møteplass med sin egen verdi og sitt eget oppdrag. Nettkirken er ikke ment som en konkurrent eller erstatning for kirken, men gir mulighet for mennesker å ta opp ting de er opptatt av eller søker svar på ut fra sine premisser.

Ukentlig får nettpresten henvendelser fra 40-50 mennesker per e-post. De fleste har en tendens til å komme på kvelden eller i sene nattetimer.

Skriver om alt

  • Hva skriver folk til deg om?

— Alt. Mange leter etter en reaksjon på det de sliter med, på jobb, i familieliv og i hverdagen. Andre skriver bare for å ha noen å prate med. Mange tar opp konkrete eksistensielle problemer som kan spenne fra «Hva gjør livet verdt å leve?» til «Hvordan blir jeg frelst?» Overraskende mange ber om forbønn for seg selv eller sine nærmeste, sier Nettpresten.

Han vet ikke mer om dem som skriver enn det de selv velger å oppgi. Ikke alle informerer om alder. Men det virker som det er god spredning av mennesker i forskjellige faser av livet og med ulike livssyn.

— Det er ikke like lett å formidle følelser på nettet som når man møtes ansikt til ansikt, men ellers så har det vist seg at terskelen for å ta kontakt er lavere, i og med at man kan opptre anonymt. Det er en ny måte å møte kirken på, som mange setter pris på, sier nettpresten som også har taushetsplikt.

Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet lanserte sin første nettbaserte kirke i 1999. Den nye Nettkirken som ble åpnet i sommer er en mer selvstendig kirke på lik linje med de andre sjømannskirkene. Nettkirken er åpen på hverdager og i helgene. Døgnet rundt.

NETTPREST: Harald Daasvand er landets eneste offisielle prest på Internett.
Foto: Inge Mørland/Scanpix