Ap retter hovedskytset mot Krohn Devolds ansvar for at Riksrevisjonen ikke godkjente Forsvarets regnskap for 2003.

Forsvarets egne rapporter om underskuddet på 1 milliard kroner i 2004, kan avdekke at rotet i 2003 ikke er blitt ordnet opp i.

Situasjonen for forsvarsminister Kristin Krohn Devold ble i løpet av gårsdagen kraftig forverret. Da Arbeiderpartiet, med Jens Stoltenberg i spissen drøftet saken i går ettermiddag ble det gjort helt klart at partiet vil følge et annet spor enn FrP og Carl I. Hagen. Ap vil kjøre knallhardt på at Kristin Krohn Devold er ansvarlig statsråd for en nesten historisk «dom» fra Riksrevisjonen.

Ap-kritikken er farligst

Riksrevisjonen underkjente nemlig Forsvarets regnskap for 2003. Det betydde i realiteten at mesteparten av det Krohn Devold har et budsjettmessig ansvar for er så rotete og utilfredsstillende at det ikke kunne godkjennes.

Det er særdeles dårlig nytt for regjeringen og Krohn Devold. Sentrale kilder i regjeringspartiene, Høyre inkludert, og regjeringsapparatet medgir at fokus på disse alvorlige forholdene kan gjøre det svært vanskelig å forsvare Krohn Devold. Det stiller seg helt annerledes med påstandene om at forsvarsministeren ikke har overholdt sin informasjonsplikt overfor Stortinget. Det er angrep Bondevik og regjeringspartiene er beredt til å avvise. Regjeringen, med støtte fra Ap, avviser også ethvert krav om bred granskning og kritikk av omstillingen av Forsvaret.

I klartekst betyr dette at regjeringen avviser mye av kritikken fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet, men erkjenner at Arbeiderpartiets kritikk mot rotet og ansvaret for dette har sprengkraft nok i seg til å sørge for at Krohn Devold må gå av. Det igjen betyr at en regjeringskrise rykker nærmere.

Riktignok har Krohn Devold det politiske ansvaret for sitt eget departement, men det er regjeringen samlet som står bak et departements budsjett.

År etter år med problemer

Riksrevisjonen skrev i sin rapport til Stortinget 4. november i fjor: «Riksrevisjonen har ikke tilstrekkelig grunnlag til å kunne ta stilling til om regnskapet for 2003 er fullstendig, nøyaktig og pålitelig. Regnskapet for Forsvarets militære organisasjon kan derfor ikke godkjennes for 2003».

Bakgrunnen for den dramatiske konklusjonen var en nærmest endeløs rekke av påpekninger og kritikkverdige forhold om manglende styring av økonomien i Forsvaret. Mange av de kritikkverdige forholdene ble påpekt for tredje år på rad — uten at det hadde skjedd noen bedring.

I sine kommentarer til Riksrevisjonen la forsvarsminister Krohn Devold seg flat på punkt etter punkt. Et eksempel er rot og manglende oversikt med lønninger. Departementet opplyste at feilbehandlet og feilberegnet lønn «skyldes uklare ansvarsforhold, manglende forståelse av roller og systemtekniske svakheter». Departementet opplyste Riksrevisjonen om at «de systemtekniske svakhetene nå er utbedret».

Inkassoras mot Forsvaret

Et annet punkt gjelder inkassosaker, inkassovarsler, purringer og ubetalte regninger. I mars 2004 var det registrert over 600 inkassosaker, over 2.000 inkassovarsler og mellom 7.500 og 10.000 purringer som ikke var behandlet.

Også på dette punktet forsikret departementet at det var iverksatt en rekke tiltak.

Dette opplyste departementet sommeren 2004.

Det hele endte altså med at Riksrevisjonen ikke godkjente regnskapet for 2003.

Mer rot i 05-budsjettet

I oktober 2004 presenterte regjeringen Statsbudsjettet for 2005. Forsvarskomiteen på Stortinget stilte i oktober og november en rekke spørsmål til Krohn Devold i forbindelse med behandlingen av budsjettet.

Et av spørsmålene gikk på rotet med lønninger. Krohn Devold svarte den 1. november at det i 2004 var registrert 6.936 feil i forbindelse med lønnsutbetalinger.

Et annet spørsmål gikk på ubetalte og forfalte regninger. Krohn Devold opplyste at det pr. 2. november var registrert 130 millioner kroner i utestående forfalte regninger, eller cirka 3.000 fakturaer. På samme tidspunkt hadde forsvaret registrert 4,8 millioner kroner i betalte morarenter. I september 2004 var det 248 saker som medførte betaling av morarenter på ubetalte regninger.

Dette er forhold Krohn Devold noen måneder tidligere forsikret Riksrevisjonen om at var løst.

Mistilliten

Men dette førte ikke til noen oppstandelse i Stortinget. Ramaskrik ble det først i januar da det ble kjent at Forsvaret gikk på en budsjettsprekk på nær 1 milliard kroner i 2004. Det førte til at forsvarssjef Sigurd Frisvold, med aksept fra Kristin Krohn Devold, sparket to av sine nærmeste medarbeidere. En av dem, Hærens generalinspektør, generalmajor Lars J. Sølvberg, rakk imidlertid å sette i gang en granskning av sprekken i januar.

Den hemmelige delen av rapporten ble avgradert i går. Det fremgår av denne at det har vært vanskelig for Hæren å ha kontroll med lønnsutbetalingene. Hærens manglende oversikt skyldes i hovedsak feilposteringer, feil- og underbudsjettering og overforbruk på vel 112 millioner kroner.

Som en kilde i Arbeiderpartiet sier:

«Det er komplett uforståelig at vi kan ha tillit til en statsråd med ansvar for at Forsvarets regnskap ikke ble godkjent».

Og i tillegg til dette kommer altså ansvaret for en sprekk på 1 milliard kroner i 2004 - en sak Stortinget ennå ikke har startet behandlingen av.

VIL HA SVAR: Leder Ågot Valle i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite og Carl I. Hagen ( til høyre) etter komiteens møte tirsdag, der det ble besluttet at forsvarsminister Kristin Krohn Devold fredag må møte til sin andre høring på to uker om sviktende budsjettering i Forsvaret. Kontrollkomiteen mener det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål.<p/> FOTO: SCANPIX