VG skrev onsdag i forrige uke at Frp, ifølge sekretariatsleder Geir Almåsvold Mo aldri vil offentliggjøre rapporten – heller ikke når saken er ferdigbehandlet.

Men nå øker presset mot Frp-ledelsens hemmelighold, også internt i partiet.

Formann i Hedmark Frp, Dag Martin Bakken, formann i Vestfold Frp, Terje Ottar, og formann i Nordland Frp, Allan Johansen, mener at Siv Jensen må offentliggjøre bokettersynsrapporten fra Oslo ligningskontor når saken er ferdigbehandlet, skriver VG.

– Vi har kjørt en sånn linje overfor andre, så jeg regner med at det forventes at vi gjør det samme internt, sier fylkesformann Dag Martin Bakken.

Flere fylkesformenn forventer også at ledelsen i stortingsgruppa orienterer landsstyret om saken på møtet 27. oktober, men ifølge Geir Almåsvold Mo står skattesaken ikke på dagsordenen.

– Men ved behov vil selvfølgelig landsstyret bli orientert på lik linje med alle andre aktuelle saker, skriver Almåsvold Mo i en SMS til VG.

PRESSES: Flere fylkesformenn i Frp mener Siv Jensen må offentliggjøre bokettersynsrapporten fra Oslo ligningskontor når saken er ferdigbehandlet.
Geir Otto Johansen