— Forslaget om statlige kapitalfond er en test på Ap sin vilje til å drive en offensiv næringspolitikk, sier Sps næringspolitiske talsmann Lars Peder Brekk.

Forslaget innebærer at det statlige investeringsfondet sammen med private aktører skal kunne investere strategisk i lønnsom norsk industri og virksomhet nasjonalt og internasjonalt. Det forutsettes at statlig investering utløser mer privat kapital enn det staten satser.

Ap-ledelsen vil på landsmøtet om fem uker bli møtt med det samme kravet fra egne partifeller. Jens Stoltenberg avviste imidlertid forslaget om næringsfond da regjeringen la frem eierskapsmeldingen.

Også NHO-sjef Finn Bergesen jr. som er gjest på Sp-landsmøtet, avviser forslaget. NHO vil heller ha såkornfond der midlene er øremerket gründere som vil etablere bedrifter.