Regjeringens planer for Folgefonna nasjonalpark passerer trolig statsråd førstkommende fredag. Både regjeringspartiet Venstre og verneinteresser kjører nå beinhardt ut for å stanse kraftutbygging i Tokheim— og Eitrheimvassdragene i Odda.

De hevder utbyggingen vil utvanne og forringe verdien av den nye Folgefonna nasjonalpark.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har overfor Olje- og energidepartementet anbefalt å gi AS Tyssefaldene grønt lys for utbygging.

«En katastrofe»

Det får stortingsrepresentant May Britt Vihovde til å se rødt.

— Det vil være en miljøpolitisk katastrofe for vestlandsnaturen om regjeringen velger å følge NVE-innstillingen, sier Vihovde, som også er miljøpolitisk talskvinne i Venstres stortingsgruppe.

Hun mener hensynet til miljøet, naturopplevelser og reiselivet må gå foran kraftutbyggingsinteressene.

— Bare gjennom vern av dette enestående området som nasjonalpark kan man sikre at den vakre og dramatiske naturen på Folgefonna blir tatt vare på for fremtidige generasjoner. Naturattraksjonene er nøkkelen til å få en aktiv satsing på reiseliv i Folgefonna-området, sier Vihovde.

Taus Hareide

Direktoratet for naturforvaltning går inn for å verne området som vil bli berørt av utbyggingen. Dermed står fagorganene til miljøvernminister Hareide og olje- og energiminister Thorhild Widvey (H) steilt mot hverandre i utbyggingskampen. NVE er underlagt Widveys departement.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide ønsker overfor BT ikke å uttale seg om utbyggingsplanene før nasjonalparken er vedtatt i statsråd.

Naturvernforbundet krever nå at miljøvernministeren «viser handlekraft og verner Eitrheim- og Tokheimsvassdragene».

— Om ikke disse vassdragene vernes mot utbygging, blir verdien av nasjonalparken sterkt redusert. Opprettelsen av Folgefonna nasjonalpark er det viktigste som har skjedd av naturvern i fylket på lang tid. Når natur i Hordaland er truet, forventer vi at Hareide stiller opp, sier leder Hilde Kalleklev i Naturvernforbundet Hordaland.

Åpnes av dronningen

Også Bergen Turlag og Norges Miljøvernforbund har protestert mot utbygging av de to elvene.

Dronning Sonja foretar den offisielle åpningen av den nye nasjonalparken under sitt neste besøk i Hardanger 13. og 14. mai.

NVE kaller utbyggingsplanene for «skånsomme», men medgir at planene vil medføre en «mindre grensejustering» for den foreslåtte nasjonalparken. Ifølge direktoratet vil kraftutbyggingen redusere Folgefonna nasjonalpark med fire kvadratkilometer, mens den fortsatt vil ha et samlet areal, inkludert landskapsvernområder, på nær 600 kvadratkilometer.

NVE påpeker i en pressemelding at kraftutbyggingen vil være i tråd med tidligere vedtak i Stortinget, der det fremheves at fremtidige nasjonalparker ikke skal være til hinder for vannkraftprosjekter som er plassert i Samlet plan.