INGVILD RUGLAND

Regjeringens svar på oljeindustriens bønn om bedre rammebetingelser kommer i revidert nasjonalbudsjett 11. mai. Foreløpig er det lite som tyder på at finansminister Per-Kristian Foss (H) har tenkt å gi fra seg skatteinntekter frivillig.

Nå har oljeindustrien fått med seg fagforeningstopper og bossene i arbeidsgiverorganisasjonene. NHO-sjef Finn Bergesen har gått sammen med LO-leder Gerd-Liv Valla, Fellesforbundets Kjell Bjørndalen, Nopef-leder Leif Sande, TBL-sjef Karl Nysterud og PIL-sjef Per Terje Vold. I et bekymret brev til statsminister Kjell Magne Bondevik krever de at regjeringen bedrer skattesystemet på norsk sokkel slik at aktiviteten tar seg opp.

«Rammebetingelsene har fungert godt så langt, men vi må endre disse nå for å sikre en best mulig fremtidig utvikling», skriver de i brevet.

De viser til at 5500 arbeidsplasser forsvant i oljerelatert industri i fjor, og at leverandørindustrien vil ha dramatisk mindre å gjøre fra 2006 dersom ingenting skjer.

— Hvis ikke noe skjer, er jeg redd vi står overfor de mest negative konsekvenser, som kan bety vesentlige reduksjoner innenfor sysselsetting og verdiskaping, sier Kjell Bjørndalen til BT.

Statoils sjef i Bergen, Margareth Øvrum, sier hun tror at bedre skattebetingelser for sluttfaseproduksjon er et viktig. Selskapet planlegger en investering på ti milliarder kroner for å øke levetiden på Statfjord med ti år, en beslutning som kan henge i en tynn tråd dersom det ikke skjer noe med skattenivået.

— Det er et risikoprosjekt, og et marginalt prosjekt. En av prosjektstopperne kan være skattesystemet, sier Øvrum.

I brevet til Bondevik skriver Bergesen, Valla og co. at regjeringen må høre på anbefalingen fra oljeindustrien. I høst la en samlet industri frem sine anbefalinger, der de ønsker redusert skattenivå på nye prosjekter, og for såkalt haleproduksjon.