–Pressen har vist omsorg for alle de involverte gjennom hele saken. De har gitt en god og informativ dekning av selve saken og handlingene, uten at det ble for opprørende for de pårørende, er attesten fra bistandsadvokat Ivar Sveen. Han representerer foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen.

Fredag ble den fem uker lange rettssaken avsluttet. Både bistandsadvokater og aktor gir pressen de beste skussmål.

Eksamen Det manglet imidlertid ikke på advarsler fra advokatene før saken tok til. Det ble innkalt til møte med pressen, og påpekt at de "ville være oppe til eksamen hver dag". Dette utspillet fikk pressen til å gå i seg selv, mener Sveen.

–De ble opptatt av å vise at de kunne gjøre en god jobb. Pressens rolle ble satt under debatt. Den lange bevisstgjøringsprosessen i forkant viste seg å være god, sier Sveen til NTB.

Han støttes av bistandsadvokat Anne-Kristine Bohinen, som representerer mor og stefar til Stine Sofie Sørstrønen.

–Det er tydelig for alle at pressen ønsket å gjøre en god jobb og holde en høy etisk standard, konkluderer Bohinen. Hun tror pressen har vært like preget av alvoret i saken som alle aktørene har vært.

Advarsler Sorenskriver Jørn Ree har likevel irettesatt pressen et par ganger. Begge gangene etter at bistandsadvokatene ba om det. Dette skjedde under rettsforhandlingens første dager.

Kanskje er det disse eksemplene aktor, førstestatsadvokat Edward Dahl, mener når han sier at pressen "grovt sett" har gjort en god jobb. Han ønsker ikke selv å konkretisere dette.

–Men media signaliserte varsomhet, og denne normen har stort sett klart å følge opp. Det har vært en bra og anstendig dekning, sier Dahl.

Trolig anke For den erfarne aktoren har dette vært den lengste saken han har prosedert. Fredag ble det satt punktum etter fem uker med rettsforhandlinger.

–Jeg tror alle som har hatt en rolle i saken føler at det har vært en tung og vanskelig hovedforhandling å gjennomføre, forteller Dahl.

Dom faller fredag 1. juni. Allerede tidlig i rettssaken lovet tiltalte Viggo Kristiansen at han ville anke hvis han ble dømt for drapene.

Dahl avventer dommen før han lover en anke.

–Nå er saken tatt opp til doms, og avgjørelsen får vi om en uke. Ut fra hvordan resultatet ser ut, vil man selvsagt vurdere en anke, sier Dahl.

NTB