President Lars Hellandsjø (39) ønsker å fortsette, men blir utfordret av tidligere styremedlem i Redningsselskapet Gunnar Knutsen (64).

Knutsen var mannen som forhandlet fram sluttpakken til Monica Kristensen Solås etter at hun ble suspendert og senere måtte forlate stillingen som generalsekretær. Han er valgkomiteens kandidat til stillingen som Redningsselskapets president. Få tør spå utfallet av valget.

Marie Kleppa, nestleder i Redningsselskapets landsråd, er en av Knutsens støttespillere. Hun sier til NTB lørdag morgen at hun tror Knutsen vil vinne med to-tre stemmers overvekt.

— Dersom granskingskommisjonens anbefalinger skal bli fulgt, må det gamle sentralstyret med president Lars Hellandsjø få avløsing av et nytt regime. Hvis ikke, vil granskingsrapporten bare bli lagt i en skuff, sier hun.

Det kan dukke opp en tredje kandidat. Distriktsstyrene i selskapet har lansert en potensiell president, nemlig Atle Bergshaven. Andre kandidater vil ikke bli lansert fordi det ikke er anledning til å fremme benkeforslag under ledervalget i Redningsselskapet. Valget skjer ved simpelt flertall: den som får flest stemmer blir valgt.

Det er ikke klart når valgene på president, visepresident og resten av sentralstyret vil finne sted lørdag. Landsmøtet besluttet fredag at valget skulle framskyndes ett døgn, fra søndag til lørdag, og det kan fortsatt komme avgjørelser om flere endringer av dagsordenen.