Den tidligere Filadelfia-predikanten må dessuten betale 75.000 kroner i erstatning, skriver fvn.no.

Aktor hadde lagt ned påstand om at 47-åringen måtte sone 16 måneder i fengsel. I tillegg mente jentas bistandsadvokat at 100.000 kroner i erstatning burde være passe.

Retten la i formildende retning vekt på at 47-åringen har erkjent seksuell handling overfor jenta.

Retten peker samtidig i skjerpende retning på at den da 45 år gamle mannen forledet og utnyttet et barn på tolv år i en særlig utsatt og sårbar situasjon.

Ifølge dommen skjedde overgrepene på Filadelfia i Vennesla i mai 2005 samt i jentas hjem senere på året.

— Jeg kom i en følelsesmessig klemme som jeg ikke kom meg ut av, sa 47-åringen da han forklarte seg i Kristiansand tingrett.