Opprinnelig lød avtalen på 250 biler, og Think Nordic kan dermed gå glipp av nærmere 50 millioner kroner.

-Vi hadde en intensjon om å kjøpe flere. Dette vil vi vurdere videre, men vi vurderer flere løsninger. Foreløpig skal vi ikke kjøpe flere el-biler, sier informasjonsdirektør Elisabeth Hegg Gjølme i Posten til Nationen.

Årsaken til innkjøpsstoppen er for dårlig laste— og batterikapasitet på el-bilen og Posten vil nå heller se nærmere på hybridbiler, som går både på strøm og bensin.

I Think Nordic er de overrasket over signalene fra Posten, men bekrefter at Posten har vært reservert i innkjøpet av biler, noe som igjen påvirker selskapets økonomi.

-Dersom Posten trekker seg, vil det isolert sett ha en stor innvirkning, men vi frykter ikke for driften, sier informasjonssjef Bengt Heggertveit i Think Nordic.NTB