Stopp på Bergensbanen gjorde at nær 10.000 pakker til Vestlandet ble forsinket onsdag.

— Vi beklager sterkt at vi må flytte post og gods fra tog til bil, men hensynet til våre kunder tvinger oss til å iverksette tiltak som sikrer at det kundene sender kommer frem, opplyser Posten.

Forsinkelsene til Bergen onsdag gjør at bedriftspakker, servicepakker og b-post fra nesten hele landet blir et døgn forsinket til områder hvor postnumrene starter med 50 til 54, 56 til 59, 68 og 69.

Hele landet

Selv om forsinkelsene i vinter har vært størst på Bergensbanen og Are-toget gjennom Sverige til Narvik, velger Posten å flytte post fra jernbane til bil i hele landet. Dette gjøres for å trygge leveringen av post. Fra og med denne uken kjøres ekstra biler til Stavanger, Bergen, Trondheim og Nord-Norge.

Tiltakene vil vare inntil fremføringskvaliteten på jernbanen er på et akseptabelt nivå.

Ifølge Posten har om lag halvparten av alle tog de har benyttet hittil i år, vært forsinket — de fleste med mer enn en time.

Beklager

NSBs godsselskapet, CargoNet, beklager at Posten nå flytter deler av trafikken fra tog til vei. Men de har forståelse for at Posten må frem.

— Dette er noe vi beklager. Samtidig må vi erkjenne at den punktligheten vi ønsker på godstogene, ikke har vært som den burde den siste måneden. Vi jobber med å få den bra igjen, men det er selvfølgelig utfordringer knyttet til infrastrukturen, sier direktør for strategi og samfunnskontakt Bjarne Wist i CargoNet til NTB.

Samfunnsproblem

Han har ikke noe tall på hva dette vil bety i tapte inntekter, men fremholder at det jobbes hardt for å få opp punktligheten. Samtidig legger han ikke skjul på at mye av ansvaret ligger hos Jernbaneverket.

— Våre tog erstatter 300.000 lange lastebilturer på norske veier hvert år, så når kvaliteten på norske skinner ikke er god nok, så er det et problem for det norske samfunnet sier Wist.

Posten er ikke alene om å svikte toget og CargoNet. 15. januar varslet det internasjonale transportselskapet Schenker, som i 2005 kjøpte opp restene av det som tidligere var NSBs eget godsselskap, Linjegods, at de må overføre betydelige godsmengder fra jernbane til vei.

«Elendig kvalitet»

Årsaken var det selskapet i en pressemelding beskrev som «elendig fremføringskvalitet sammen med manglende pålitelighet og punktlighet».

— Vi har mistet tålmodigheten med banefremføring i Norge. Det går nesten ikke én eneste dag uten forsinkelser og avlyste togavganger, sa trafikkdirektør Jon Austrheim i Schenker AS i januar.

Selskapet er ikke nådig mot NSB og Jernbaneverket og konstaterer at «vedlikeholdet av jernbanens infrastruktur er under enhver kritikk».

Schenker-konsernet i Norge har 31 terminaler og 1.500 ansatte. Omsetningen i Norge er på ca. 4,2 milliarder kroner årlig.