ESA ilegger Posten Norge en bot på 102 millioner kroner. EFTA-organet mener Posten har hindret konkurrenter i å etablere seg på markedet gjennom produktet Post i Butikk.

Etter åtte års gransking slår EFTAs kontrollorgan nå fast at Posten i kraft av sin dominerende stilling har misbrukt sin markedsmakt og dermed brutt artikkel 54 i EØS-avtalen.

— Kjernen i dette er at forbrukerne skal ha billige og gode tjenester, sier ESA-president Per Sanderud til NTB.

Posten har nå en frist på to måneder dersom den vil anke saken til EFTA-domstolen. Behandlingen av en slik sak vil normalt ta ett år.

— Vi er overrasket over ESAs vedtak og vil vurdere å anke avgjørelsen inn for EFTA-domstolen. Først må vi gå gjennom det omfattende materialet og vurdere dette nøye, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Eksklusivitet

Posten Norge ble klaget inn for ESA av den tyske giganten Deutsche Bahn. Datterselskapet Schenker Privpak driver med distribusjon, og saken dreier seg om avtaler Posten Norge inngikk med butikkjeder og kiosker om kun å levere pakker fra Posten.

Det er kravet om eksklusivitet i avtalene med butikkjedene ESA har reagert på. Avtalen var virksom i perioden 2000 til 2006, da kravet til eksklusivitet ble opphevet.

Uten disse avtalene om eksklusivitet kunne de konkurrerende selskapene ha sørget for økt konkurranse og lavere priser i markedet, ifølge direktør Per Andreas Bjørgan i ESAs konkurranse— og statsstøtteavdeling.

— Vi mener dette har begrenset konkurransen i dette markedet det over en periode på nesten seks år, sier Bjørgan til NTB.

Forbrukerne tapt

ESA mener norske forbrukere har tapt på at Posten sikret seg eneretten. Post i Butikk-konseptet (PiB) har omfattet rundt 1.300 butikker.

— Vi har kommet frem til at Posten la beslag på de mest attraktive hentestedene og dermed gjorde det vanskelig for konkurrenter å komme inn på det samme markedet, sier Per Andreas Bjørgan.

— Dette har vært til skade for Postens kunder og for forbrukerne. Det er det beste for forbrukerne at det er konkurranse i dette markedet, påpeker han.

Ifølge Bjørgan er saken et signal om «at man må opptre med en viss varsomhet når man har en stor og dominerende posisjon i markedet».

Erstatningskrav

Saken er den største konkurransesaken ESA har behandlet, og det er første gang noensinne overvåkingsorganet ESA ilegger en bot. Boten er på 12,9 millioner euro, tilsvarende 102 millioner kroner med dagens kurs.

I fastsettelsen av boten har ESA lagt til grunn faktorer som Postens salg i markedet det siste året før overtredelsen ble rettet opp, overtredelsens art, Postens markedsandel og både den geografiske utbredelsen og varigheten av overtredelsen.

Schenker Privpak krevde i fjor vår nesten en halv milliard kroner i erstatning fra Posten Norge. Selskapet mener Posten har hindret Schenker i å bygge opp et landsdekkende nettverk for pakkepost.

Juridisk direktør i Schenker North, svenske Kristin Roempke i Göteborg, sier hun er svært glad for ESAs avgjørelse.