— Ingen må bli overrasket om vi går videre og ser på denne saken, sier seksjonssjef Eivind Kloster-Jensen i Konkurransetilsynet.

I fjor kjøpte Posten Nor Cargo. En landsomfattende virksomhet som var like stor som hele Postens eget pakkedistribusjonsnett. Etter gårsdagens oppkjøp er statsbedriften i ferd med å bli en betydelig aktør innen norsk godstransport og har fått et betydelig terminalnett.

- Ingen særbehandling

Eivind Kloster-Jensen i Konkurransetilsynet sier de imøteser en melding fra Posten om oppkjøpet. Først da kan tilsynet avgjøre om de vil be om ytterligere opplysninger om Postens markedsposisjon.

— Før vi har sett innholdet i meldingen er det ikke mulig å si noe mer om hva vi eventuelt vil foreta oss, sier Kloster-Jensen.

Postens oppkjøp av NorCargo i fjor ble også behandlet i tilsynet, uten at det da grep inn mot handelen.

— Det spiller ingen rolle at vi her har med en statlig bedrift å gjøre. Offentlige aktører får ingen særbehandling, sier Eivind Kloster-Jensen.

Sterk norsk aktør

Med oppkjøpet av HSD ønsker Posten å styrke sitt logistikktilbud med et landsomfattende system for stykkgods og partigods i hele Norge. Etter hva Bergens Tidende får opplyst foreligger det ikke planer for nedbemanning i HSD Transport.

  • Oppkjøpet kompletterer Postens logistikksatsing og gir store synergier i samordning med Postens øvrige logistikkvirksomhet, sier Klaus-Anders Nysteen, konstituert konsernsjef Posten Norge AS.

Oppkjøpet vil også styrke transporttilbudet, mener Nysteen, særlig mot kunder på Vestlandet og Østlandet.

— Målet er å bygge en sterk norsk logistikkaktør slik at vi blir et godt norsk alternativ i konkurranse med internasjonale aktører .

Seksjonssjef Eivind Kloster-Jensen i Konkurransetilsynet sier at et større marked, for eksempel som følge av internasjonal konkurranse, vil gjøre oppkjøp mindre bekymringsfullt.

— Men generelt kan vi si at landeveis transport i Norge har en tendens til ikke å være utsatt for internasjonal konkurranse, sier Kloster-Jensen, som påpeker at dette er noe av det tilsynet vil se nærmere på i meldingen fra Posten.

HSD spisser

Posten vil overta transportselskapet 17. november. Oppgjøret skal skje i kontanter, og salget gir HSD en gevinst på 24 millioner.

HSD skal i tillegg til kjøpesummen på 55 millioner motta 50 prosent av eventuelt overskuddsresultat på transportvirksomheten i september, oktober og november. Dette kommer i tillegg til salgsgevinsten.

For HSD ASA betyr salget av HSD Transport en spissing av virksomheten med sterkere fokus på buss-, bilferge- og hurtigbåtvirksomheten.

— Dette er strategisk riktig for HSD ASA i forhold til den omstillingen og tilpasningen til økt konkurranse i markedet, som vi gjør. Vi ønsker å fokusere virksomheten vår rundt buss, ferge og hurtigbåt, og det er godt å se at HSD Transport sin virksomhet vil fortsette å eksistere i et selskap som vi anser som en god transport- og logistikkaktør, sier Dagfinn Neteland, konsernsjef HSD.