PAAL KVAMME paal.kvamme@bt.no

— Vi har kanskje ikke vært flinke nok til å opplyse om at basistjenesten fremdeles er gratis. Det beklager vi, sier informasjonssjef i Posten Norge Vest, Eva Iren Skjold.

Med den såkalte "basistjenesten" må du levere inn blanketten på postkontoret senest 7 dager i forveien - slik man har kunnet i årevis.

"Plusstjeneste" koster flesk Det er imidlertid heftige takster som står trykt i det nye skrivet som Posten i disse dager sender til alle husstander:

Skal Posten oppbevare posten din i inntil 14 dager, koster det deg ifølge skrivet 125 kroner. Samme tjeneste, men med et tidsperspektiv på inntil en måned, koster 185 kroner.

Omadressering innen Norge koster 190 kroner for inntil 14 dager, 260 kroner for inntil en måned, mens alt over en måned vil tappe kontoen din for 520 kroner.

Skal du utenlands, blir det enda dyrere. Da vil en omadressering på inntil 14 dager koste 370 kroner, i inntil en måned 560 kroner - og over en måned hele 1115 kroner. Den nye "plusstjenesten" kan du bestille på telefon eller på nettet. Denne har kortere bestillingstid (3 dager) og kan i motsetning til gratistilbudet også omfatte enkeltpersoner i husstanden.

- Kunden har valgfrihet - Det er betalingsvillighet for en slik tjeneste, noe bl.a. et forsøksprosjekt i Fana i fjor viste. Men det er viktig å understreke at kunden har en valgfrihet, sier Skjold.

— Men hvordan forsvarer du at folk skal betale inntil 1115 kroner for å få omadressert posten sin? - Det er en del arbeid forbundet med dette. Ikke minst hvis det kun er en enkelt person i husstanden som vil ha omadressert posten, blir dette en ekstra arbeidsmengde for budet, sier Skjold.

Posten forventer 160.000 200.000 adresseendringer i løpet av sommeren. Totalt i år ventes det 800.000 adresseendinger over hele landet.