Ifølge Posten selv er dette godt over konsesjonskravet på 85 prosent, og det beste resultatet som er oppnådd på tre år. Ifølge Postens konsernsjef Dag Mejdell har tiltakene som ble iverksatt i fjor vinter, gitt en positiv effekt på tidsbruken.

I første kvartal i år brukte brev og pakker lengre tid enn forutsatt på veien fram til mottakeren. Dette har bedret seg ut over året, slik at Posten nå innfrir konsesjonskravene for årets tre første måneder samlet.

— Vi vet at juletrafikken er krevende, og at vanskelige værforhold kan gi oss utfordringer i vinter. Vi vil gjøre alt for å levere som avtalt, også i vinter, sier Mejdell.

Nye tiltak blir satt i verk fra slutten av november, når juletrafikken fører til en tredobling av postmengden her i landet. Bemanningen på produksjonsterminalene skal dobles, og ansatte har sagt seg villig til å begrense antall fridager. Posten oppfordrer også kundene til å være tidlig ute med juleposten.