— Jeg blir engstelig og vet jo ikke hvem som kan ha fått tilgang til min nye adresse, sier kvinnen.

Vi møter henne et sted i Bergen. Hun ønsker å være anonym, forståelig nok. En historie med trusler, vold og overgrep fra familiemedlemmer gjør at hun vil gjemme seg.

Derfor søkte hun Folkeregisteret om hemmelig adresse i fjor. Hemmelig adresse betyr at adressen ikke skal utleveres til privatpersoner og firma.

Fikk brev til ny adresse

Samtidig sendte hun flyttemelding til Posten, og ba om å få ettersendt post.

  • Stor var overraskelsen da jeg senere på året fikk et brev fra en veldedig organisasjon til min hemmelige adresse, forklarer kvinnen.

Hun tok straks kontakt med avsender av brevet.

  • De forklarte at de hadde fått min nye adresse gjennom en automatisk tjeneste fra Posten som organisasjonen abonnerer på. Tjenesten oppdaterer adresser med jevne mellomrom, sier hun.

Kvinnen tok kontakt med Posten, som fortalte at de kontrollerte sine adresser opp mot Folkeregisteret cirka hver tredje uke. Hennes hemmelige adresse var dermed tilgjengelig for seks firma i minst en måned.

  • Jeg trodde at dersom jeg ba om hemmelig adresse, så skulle den være hemmelig. Også for Postens kunder, sier hun.

Hun ble så fortvilet over situasjonen at hun anmeldte Posten til politiet. Og nå er hun engstelig for at uvedkommende skal ha fått tak i den nye adressen hennes.

  • Jeg får bare håpe at ingen har fått tak i den, sier hun.

Datatilsynet krever svar

Informasjonssjef Jørn Michaelsen i Posten mener de ikke har gjort noe galt.

  • Selvfølgelig er det trist om vedkommende har opplevd ubehageligheter, men vi mener vi ikke har gjort noe klanderverdig, sier han.

Posten oppdaterer sine registre mot Folkeregisteret cirka hver tredje uke. Når man ikke gir beskjed til Posten om at man har hemmelig adresse, blir adressen automatisk stående åpen. Flere store selskaper har en tjeneste fra Posten som automatisk oppdaterer adresselister.

  • Hadde hun gitt beskjed til kundesenteret om hemmelig adresse, så hadde vi selvfølgelig notert det, sier Michaelsen

Kvinnen mener hun skulle sluppet å gi beskjed til andre organer enn Folkeregisteret.

  • Har du hemmelig adresse, så er den hemmelig, sier hun.

Hun sier hun ga flere ganger beskjed til Posten om hemmelig adresse, uten at det ble ordnet opp i. Posten mener de ikke har brutt retningslinjene, men erkjenner at de tekniske løsningene mot Folkeregisteret kan bli bedre.

  • Dette jobber vi med kontinuerlig, sier Michaelsen.

Datatilsynet krever nå svar fra Posten. I et brev ber de om opplysninger i saken, og spør hvilke rutiner Posten har for utlevering av hemmelig adresse. Posten må svare innen tre uker.