KJERSTI KVILE

Braut er ikke overrasket over antall kirurgiske inngrep som ble utført i 2003. han mener at det ikke nødvendigvis er et problem at voksne utfører kosmetiske inngrep. Braut mener det ville vært grunn til bekymring hvis flere ungdommer utførte plastisk kirurgi.

— Vi forventet flere ungdommer i rapporten. At det er så få, er et tegn på at fagpersonale opptrer forsvarlig. Det er viktig at ungdommen venter til de er kroppslig utvokste.

Ønsker klare regler

Helsetilsynets rapport legger også frem et ønske om klarere regler i forhold til markedsføring.

Det er utbredt å reklamere for kosmetisk kirurgi på internett.

Noen klinikker benytter levende bilder og musikk på nettsidene sine. Dette er ikke i tråd med den tradisjonelle markedsføringen av helsetjenester.

— Kosmetisk kirurgi er en helsetjeneste. Reglene vi har nå kan tolkes. Vi har derfor anbefalt at reglene gjøres klarere.

Rapporten anbefaler også at informasjon om kosmetisk kirurgi, bør komme fra nøytrale parter.

— I dag kommer informasjonen fra tjenesteyterne, avslutter Braut.