Spørsmålet ble aktualisert da Keltoum Missoum (23) fra Sandnes for en måned siden sendte et brev til Politidirektoratet der hun spurte om det var lov å bruke hijab sammen med politiuniformen. Etter dagens uniformsreglement er ikke hijab tillatt.

Leder Arne Johannesen i Politiets Fellesforbund sa umiddelbart nei til det omstridte hodeplagget.

— Uniformen skal være ren og helt uten noen symboler. Man skal representere alle og derfor er det ikke lov å gå med noen effekter som signaliserer politisk eller verdimessig ståsted. Bruk av hijab vil bryte med dette prinsippet, sier Johannessen

Han innrømmer at han er overrasket over Oslo-politiets syn på saken.

— Jeg er overrasket over at de landet på det standpunktet, sier han.

Nå er det opp til Politidirektoratet å avgjøre saken.

— Jeg har vel et håp om at de lander på samme avgjørelse som oss, sier forbundslederen.

SCANPIX