Politimesteren i Follo er positiv til at den såkalte lommemannsaken skal gjennomgås og evalueres, slik både riksadvokaten og politidirektøren har antydet.

Både riksadvokat Tor-Aksel Busch og politidirektør Ingelin Killengreen har tatt til orde for at saken må gjennomgås og evalueres i ettertid. Også de reagerer på at en gjerningsmann kan operere i 30 år med seksuelle overgrep mot mindreårige, uten å bli tatt.

– Det stiller jeg meg svært positiv til. Det er viktig at politiet lærer av slike saker som dette, sier politimester Arne Jørgen Olafsen til NTB.

Mye å lære

Det er Follo politidistrikt som nå har fått hovedansvaret for etterforskningen av saken, som ifølge etterforskerne minst omfatter overgrep mot 150 gutter i alderen åtte til 12 år.

Politimesteren mener det er mye å lære av en slik gjennomgang.

– For det første er det viktig at polititjenestemenn som tar imot anmeldelser fra barn er kompetente til å gjøre nettopp det. Det er viktig at barnas historie blir nedskrevet og at man setter av tilstrekkelig med tid og at alle opplysninger blir nedtegnet, hvor smertelig det enn måtte være, sier han.

Samarbeid

Politimesteren mener også det er viktig at politidistriktene samarbeider på tvers av geografiske ansvarsområder, for å avdekke eventuelle serieforbrytere.

– Det har vi etter hvert nå fått datasystemer – felles etterretningssystemer – til å hjelpe oss med. Dette hadde vi altså ikke da disse overgrepene begynte.

Så er det mange forhold knyttet til sporsikring, ledelse, økonomi og prioriteringer som kan forbedres, sier politimesteren, som likevel mener politiet er blitt mye bedre de senere år, særlig etter politireformen i 2001. Han mener utviklingen går i riktig retning.

BT