Regjeringen vil i nær framtid informere Stortinget om hvordan bruken av HV-soldater i operasjoner i utlandet skal skje. Meningen er at heimevernssoldatene skal være ute tre måneder av gangen, foreløpig i et antall av 150 soldater, skriver Aftenposten.

I øyeblikket behandles planene i Forsvarsdepartementet, som skal avgjøre hvilke roller heimevernsstyrkene skal kunne fylle under utenlandsoppdragene.

Frivillighet

– En del av Heimevernet basert på frivillighet skal kunne brukes på vakt— og sikringsoppdrag, for eksempel i internasjonale operasjoner. Jeg vil sterkt understreke at Heimevernets oppgave først og fremst er i Norge, som Forsvarets oppgave for øvrig, sier forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen til NRK.

Formelt skal soldatene lånes ut til øvrige norske styrker, styrker som i dag belastes hardt for å fylle opp norske kvoter under oppdrag blant annet i Afghanistan.

Forsvarsministeren sier at HV-soldater vil kunne reise på utenlandsoppdrag tidligst i 2008.

– Naturlig

– Jeg synes dette virker normalt når vi har soldater i HV som er egnet og trent for utenlandsoppdrag. Siden vi samtidig er del av oppdrag i NATO, så er det naturlig, sier Frps Henning Skumsvold i forsvarskomiteen til NTB.

Også komitékollega Jan Petersen (H) er positiv.

– Det er ingen motsetning mellom å arbeide hjemme og arbeide ute. Det viktige er at de er klar til å gjøre oppdraget. Så dette bør ikke skape noen form for problemer, sier Petersen til NRK.

Forsvarskomiteens Bjørn Jacobsen (SV) er avventende, men ønsker ikke å ta livet av planene.

– Dette er langt fra Heimevernets hovedoppgave. Det er ikke minst navnet, Heimevernet, som vil få folk til å lure. De vil spørre seg om vi taper av syne hva Forsvaret faktisk skal holde på med. Først og fremst skal det jo hevde norsk suverenitet, sier Jacobsen til Aftenposten.

Skal gi uttalelse

Landsrådet for Heimevernet gir råd i alle viktige spørsmål som angår Heimevernet. Rådet skal behandle saken i slutten av mars, men allerede nå sier generalsekretær Kolbjørn J. Schei at han er positiv.

– Vi er veldig positive til å bruke HV-personell på denne måten. Vi har i dag relativt få å plukke av til vårt store engasjement ute, sier Schei til NTB.

Det er trolig de 13 HV-distriktenes egne jeger- og innsatstropper som kan bli bedt om å tjenestegjøre utenlands.

Bendiksby, Terje