HANS K. MJELVA og LENA VERMEDAL

— Eg tykkjer kravet om uavhengig gransking er heilt greitt. For å få ro er det truleg det som må til, seier Marie Kleppa, distriktsstyreleiar i Rogaland.

Saman med dei 12 andre distriktsstyreleiaren utgjer ho Redningsselskapets høgaste organ mellom landsmøta, landsrådet.

Mange av rådsmedlemmene ønskte i går ikkje å kommentere protestbrevet frå skipsreiarane, som mellom anna krev at eit uavhengig utval skal granske om leiinga har gjort noko kritikkverdig.

Blant dei som ville seie noko, var likevel alle samde om at dei rike støttespelaranes ønske veg tungt.

— Det skal mykje til å ikkje etterkome kravet om gransking, seier leiaren for landsrådet, Niels Christian Bang frå Hønefoss.

— Vi må vere djupt takksam, og eg vonar inderleg at vi kjem til ei forståing med dei som gjev donasjonane, seier han.

- Bør ta sin hatt og gå

Både Kleppa og Bang er frustrerte over at berre motparten har kunna lagt fram sitt syn offentleg i personalsaka, som er utgangspunktet for striden i Redningsselskapet.

— Eg meiner vi ikkje har noko å skjule. Alt som er gjort tåler dagens lys. Det som kjem fram i pressa er berre ei side av saka. Det at den botnar i ei personalsak gjer at vi ikkje kan gå ut med noko, medan andre kan gå ut i pressa, seier Kleppa.

Distriktsstyreleiar Kjell Pedersen frå Finnmark sa til NTB i går at han vil fremje mistillitsforslag mot heile styret, på dagens landsrådsmøte. Han får heilhjarta støtte frå distriktsstyreleiar i Troms, Jorunn Nilsen.

-Det er ein skam slik leiinga i Redningsselskapet har drevet på mot tilsette. Dei bør absolutt ta sin hatt og gå, både generalsekretæren og styret, seier Nilsen til Bergens Tidende. Ho synest det er provoserande å vera vitne til handsaminga av tilsette i organisasjonen.

— Vi er glade i Redningsselskapet og har stått på for å gjera gode ting. Det er vondt når dei som har gjort ein god jobb blir sparka og utestengd.

Dragkamp i Hordaland

Harald Adolfsen, distriktsstyreleiar i Nordland, delar ikkje dette synet.

— Inn til vidare har leiinga i selskapet, både generalsekretæren og presidenten min fulle tillit.

Eit eventuelt mistillitsforslag vil krevje at fem av landsrådsmedlemmene som støtta styret for ein månad sidan, må snu.

Ein av dei kan bli Knut Miland frå Hordaland, som i siste runde støtta Stangeland og styret trass i at distriktsstyret ville kaste dei.

I går jobba kritikarane aktivt for å overtyde Miland om å skifte side.

— For å vere heilt ærleg veit eg ikkje kva vi har fått han til å meine, seier leiar Per-Ove Sletvik i Bergen Sjøredningskorps.

Det lykkast BT ikkje å kome i kontakt med Miland i går.

Opprør i Oppland

Eit distrikt som kan kome å slutte seg til Finnmark og Troms i mistillit til leiinga, er Hedemark og Oppland.

— Mitt distrikt kritiserte epost-granskinga leiinga gjennomførte. Det viste seg rett nok at det kom fram ein del ting i granskinga, men metoden følte vi var veldig gammaldags og negativ. Så om det ikkje blir full mistillit til sentralstyret som heilskap, så er det likevel mistillit på dette punktet, seier distriktsstyreleiar Frode Rostad,

— Kva konsekvensar bør saka få for generalsekretær og presidenten?

— Generalsekretæren er det styret som vel, så det har vi ikkje innverknad på. Presidenten, Magnus Stangeland, sit i sentralstyret. Så skal vi hogge på nokon må det bli han, seier Rostad, som seier hans distriktsstyre «har planar» utan at han vil utdjupe det noko meir.