Åslaug Haga ville i går, på sin første arbeidsdag som olje— og energiminister ikke love at monsterkablene i Hardanger (Sima-Samnanger) og mellom Sogn og Sunnmøre (Fardal-Ørskog) i sin helhet blir lagt i sjøen og på land. Men på spørsmål fra BT kommer hun med klare signaler:

— I utgangspunktet er jeg positiv til sjøkabling. Det er interessant fordi det er enkelt, og lett kan forsvares i en kost-nytte sammenheng, sier Haga.

Vil ta estetiske hensyn

— Når det gjelder kabling på land, vil jeg på generelt grunnlag si at det kan være gode grunner til å bruke ekstra penger til kabling når vi berører sårbare og ekstra verdifulle områder. Men vi har per dags dato for dårlige kunnskaper om kostnadene knyttet til de forskjellige alternativene.

— Samtidig vil jeg understreke at jeg er levende opptatt av det estetiske, og det er et hensyn som vil bli ivaretatt i de mest verdifulle områdene. Men det går en grense for hva som økonomisk lar seg forsvare, sier Haga.

Skjerper miljøprofilen

At Senterpartiet kjører sin egen partileder over i olje- og energidepartementet er ingen tilfeldighet.

— Dette har noen av oss snakket grundig sammen om. Senterpartiet ønsker å skjerpe sin miljøprofil, og derfor tar jeg som partileder over som olje- og energiminister, sier hun.

Haga sier det «står stadig klarere for oss hvor store klimautfordringene er». I Norge er det særlig to sektorer som byr på store utfordringer: transport- og petroleumssektoren.

— Du skal være statsråd i et departement som er bygd opp rundt utvinning av olje og gass, samtidig som du vil skjerpe miljøprofilen. Ligger det ikke en betydelig interessekonflikt her?

— Jeg skjønner spørsmålet, men skal vi kunne løse utfordringene til olje- og transportsektoren, må vi få til et samspill mellom næringen og miljøinteressene. Olje- og energidepartementet vil bli et viktigere klimadepartement i samspill med næringen. Det er mulig å få til fordi olje- og gassindustrien i Norge er samfunnsbevisst, sier Haga.

Fornybar minister

— Betyr det at den statlig eide og kontrollerte energisektoren må redusere profitthensyn til fordel for miljøinteressene?

— Ulike næringer må alltid avveie ulike interesser, eksempelvis knyttet til helse, miljø og sikkerhet. I fremtiden tror jeg det å være miljøvennlig vil være et konkurransefortrinn, altså at det vil være god økonomi for industrien med store miljøinvesteringer, sier Haga.

Hun lover kraftig satsing på fornybar energi, og at de første pengene vil komme allerede i statsbudsjettet i oktober.

— I Norge er fornybar energi et kinderegg uten like, mener Haga - særlig på grunn av all skogen som kan utnyttes:

— Det er miljøvennlig, det ivaretar kulturlandskapet og det vil skape arbeidsplasser, sier hun. Og mener satsingen både dreier seg om penger og bevilgninger, men også om innretningen på støtteordningene.

— Fornybar energi er fremtidens grønne gull. Det skal vi drive frem, lover hun.

Olje- og energiminister Åslaug Haga sier departementet vil jobbe «morra, middag og kveld» med å finne løsninger og for å fremme en næringsutvikling «på miljøets premisser».

KINDEREGG: - Fornybar energi er et kinderegg uten like, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.
Erichsen, Jarl Fr.