– Vi vil selvsagt studere Høyesteretts kjennelse inngående, og vurdere om denne vil få noen konsekvenser for den jobben vi er satt til å gjøre, sier direktør Tom Thoresen i Medietilsynet til NTB.

Medietilsynet fører tilsyn med film og fjernsynsprogrammer, og bestemmer blant annet hva slags aldersgrenser filmer skal få.

Stein-Erik Mattsson ble tiltalt for brudd på straffeloven etter at han sommeren 2002 delte ut det usensurerte bladet Frie Aktuell Rapport. Han ble frifunnet både i tingretten og lagmannsretten, men påtalemyndigheten anket saken helt til Høyesterett, der anken onsdag ble forkastet.