— Det vakte skarpe reaksjoner rundt om i hele fedrelandet da TV 2 offentliggjorde lydfiler fra nødsamtaler mellom ansatte i NOKAS og politiets nødsentral. TV 2 må være klar over at de har fått tilgang til materialet fordi noen har gjort noe ulovlig, sier politimester Otto Stærk i Østfold politidistrikt til NTB. Han sier hensikten med oppropet har vært å sette i gang tankevirksomhet, og få flere enn politiet til å tenke over de spørsmålene som formuleres i oppropet.

Forhåndsprosedyre

— Vil vi ha det slik at forbrytelser som etter vårt lovverk skal pådømmes i retten, kan forhåndsprosederes i og av mediene i lang tid før saken kommer for retten, skriver politimestrene i oppropet som ble publisert av Politidirektoratet mandag.

Riksadvokaten har besluttet at Spesialenheten for politisaker skal etterforske lekkasjene av saksdokumenter i NOKAS- saken etter at TV 2 og TV 2 Nettavisen offentliggjorde lydopptak av NOKAS-ranet.

Samtale

På ett av opptakene kunne man høre samtalen mellom en kvinne i NOKAS-lokalet og en person som svarer på politiets nødnummer. Man kunne også høre en polititjenestemann på Domkirkeplassen i Stavanger rope at han ble beskutt. På et annet opptak kunne man høre smellene fra AG-3-geværer som ble avfyrt. Politimestrene viser til at det helt siden NOKAS-ranet 5. april i fjor har lekket opplysninger til mediene:

— Når TV 2 gjennom sine kanaler nå videreformidler lydfiler som skal legges fram som bevismateriale i rettssaken i Stavanger tingrett om kort tid, kan vi ikke la denne utviklingen fortsette uten å si vår mening, skriver politimestrene.

- Umenneskelig press

I oppropet hevder politimestrene at ofre eller øyenvitner utsettes for umenneskelig press fra mediene «forut for at de kanskje skal gjennom et vitneprov i rette, som i seg selv vil være en stor nok belastning for de fleste.» Også polititjenestemenn utsettes for et lignende press fra mediene «når de kun utfører den jobben samfunnet har satt dem til å gjøre», ifølge oppropet.

— Vil vi ha en rettsstat hvor medienes selektive eksponering forut for en rettergang kan påvirke og kanskje bli avgjørende for resultatet av den samme rettergangen, spør politimestrene, som selv besvarer spørsmålet i oppropet:

— Vi, landets politimestre, svarer ubetinget og klart nei på disse spørsmål, og vi oppfordrer alle andre som kan påvirke utviklingen i mediene til å ta kraftig til orde for en tilsvarende holdning