Politiske garantier er livsfarlige. Ventelistegarantien for sykehusbehandling er ett av mange politiske løfter som er brutt det siste tiåret.Populistiske utspill og valgflesk svekker folks tillit til politikerne, mener valgforsker Hanne Marthe Narud. Stadig voksende sykehuskøer på 90-tallet ble bevis på politisk utilstrekkelighet. Ventelistegarantien viste seg å ha null verdi for titusenvis av nordmenn. Derfor har også ventelistegarantien blitt endret flere ganger og per i dag registreres ikke lenger brudd på behandlingsgarantien. De sykeste ble prioritert Den første behandlingsgarantien ble innført 25. juni 1990. Bakgrunnen var store forskjeller på hvordan ulike sykdommer og lidelser ble prioritert i sykehusene. Alvorlige lidelser og øyeblikkelig hjelp ble gitt prioritet fremfor mindre alvorlig lidelser og sykdommer. Regjeringen utstedte en behandlingsgaranti som gikk på at alle som var prioritert skulle behandles innen seks måneder.Denne garantien ble en møllesten rundt halsen på mang en helse— og sosialminister, sykehusdirektør og fylkesordfører. For plutselig ble sykehuskøene svært synlige. De økte hvert eneste år og var i 1995 på hele 275.000 pasienter, trass i at behandlingskapasiteten økte. Store medieoppslag Rapportene kom tre ganger i året med store oppslag i mediene. Antallet ventelistebrudd økte jevnt og trutt og brøt 10.000 i 1995. Og ventelistene avdekket at flere tusen pasienter med blant annet ortopediske lidelser måtte vente i flere år på behandling.I 1996 kom en omlegging av ventelistegarantien. Nå ble garantiene bedret for pasientene. Pasienter som tidligere var lovet behandling innen seks måneder fikk nå en behandlingsgaranti på tre måneder. Og pasientene hadde rett på behandling utenfor eget fylke dersom behandling ikke kunne gis i eget fylke. For alle andre pasienter ble det innført en behandlingsgaranti på seks måneder. Færre garantibrudd Garantibruddene er redusert fra nærmere 15.000 i 1997 til knappe 5000 ved utgangen av fjoråret. Fortsatt representerte garantibruddene en betydelig politisk belastningFra i år er behandlingsgarantiene erstattet med en rettighetslov som innebærer at pasienter som oppfyller vilkårene har rett til helsehjelp innen den tid medisinsk forsvarlighet krever. I juni kom de første tallene som viser hvordan loven har virket. Antall pasienter som venter på operasjon har gått ned til 264.000. Det registreres ikke lenger garantibrudd. Lovet enerom I 1997 lovet Arbeiderpartiet enerom til alle sykehjemspasienter som ønsket dette innen fem år. Løftet om enerom blir ikke lett å innfri, trass i at Ap-regjeringen til nå har lovet tilskudd til bygging av 29.500 omsorgsboliger. Ombygging av flersengsrom til enerom viser seg å kreve bygging av langt flere sykehjemsplasser enn det er penger til. Kritikken kommer fra alle hold. Senest et ordføreropprop som har fått oppslutning fra ordførere i nærmere 100 kommuner.